Ιστότοποι | Eshop


 

Το βασικό για την ανάπτυξη μιας ιστοσελίδας είναι η πλήρης γνώση γι’ αυτό που θέλουμε να υλοποιήσουμε. Η πλήρη, σωστή και τεκμηριωμένη καταγραφή της ανάγκης μας.

Οι τεχνολογίες και πρακτικές ανάπτυξης ιστοσελίδων πολλές. Εδώ κατά πλειοψηφία χρησιμοποιείται το WordPress και το PrestaShop. Δυο τεχνολογίες ευρύτατα αναπτυγμένες παγκόσμια, καλύπτοντας το μεγαλύτερο ποσοστό δημιουργίας ιστοσελίδων, ενώ παράλληλα είναι φιλική για τον κάθε χρήστη.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τα ενεργά δείγματα της δουλειάς μου.

Δείγματα Ιστοτόπων